eu-si-totus-alta_slider-1903x450px (1)
ordinea-de-zi_slider-1903x450px - Copy
omul-suspendat_slider-1903x450px - Copy
fictiune_slider-1903x450px - Copy
raul_slider-1903x450px - Copy
drumul-spre-casa_slider-1903x450px - Copy
litera_blog-960x316px-1
<< >>

Lumea Veche – Lumea Nouă, lumea largă – lumea mică: Yaa Gyasi, Drumul spre casă (Homegoing, 2016)

Yaa Gyasi este o scriitoare născută în 1989, în Ghana, care a crescut în Albama, iar astăzi locuieşte în California. Pentru mine, anul naşterii ei este unul memorabil: în patria mea, 1989 rămâne un an istoric – deşi învăluit în mister. Ficţiunea se leagă indisolubil de adevărul istoric. Ceea ce reuşim să întrezărim din adevăr palpită sub valuri semi-străvezii, de ficţiune. De metaforă. De memorie – inevitabil subiectivă.

drumul spre casa-frontAdevărul istoric din cartea tinerei şi talentatei scriitoare africano-americane este poate şi mai greu de scrutat, de înţeles şi de admis: holocaustul african. Istoria sclaviei moderne nu este nicidecum o invenţie americană: vreme de secole, ea funcţiona deja, ca o negustorie cinstită, practicată de europeni, de britanicii care abia atunci colonizau teritoriile dublului continent american. Şi, nu în ultimul rând, comerţul cu sclavi indigeni fusese o ocupaţie respectabilă a africanilor înşişi, puternici şefi de triburi, stâlpi ai societăţii lor, priviţi cu admiraţie complezentă şi cu teamă îndreptăţită, de către supuşii politici locali. Iar aceşti şefi de triburi colaborau cu britanicii, ca parteneri de afaceri, în negoţul cu marfa umană. Aceasta este una dintre imaginile cele mai zguduitoare din cartea lui Yaa Gyasi, o reprezentare literară a unuia dintre acele adevăruri istorice, atât de greu de înţeles şi de acceptat vreodată: neguţătorii de robi conlucrau ca nişte gangsteri, într-o afacere internaţională; tot ce conta era profitul financiar.

Nu întâmplător, acţiunea romanului începe în Africa, Ghana, cu nici două decenii înainte de semnarea actului de naştere al Statelor Unite ale Americii – a Declaraţiei de Independenţă de la 4 Iulie 1776. Atunci se promitea, drept garanţie a primei democraţii moderne, respectarea celor trei „drepturi inalienabile” ale oricărei fiinţe umane din Lumea Nouă: dreptul la Viaţă, dreptul la Libertate, dreptul la Căutarea Fericirii. Citind cartea lui Yaa Gyasi, ne dăm seama că nici Effia, nici sora ei vitregă, Esi – în căutarea lor şi a urmaşilor lor, a unui loc numit „acasă” – nu au avut parte nici de fericire, nici de libertate, şi nici măcar de certitudinea unei vieţi proprii.

Până la infamia legiferată în Statele Unite ale Americii, prin Actul Sclavilor Fugari din 1850, până la spaima sclavilor din democraţia americană a veacului 19, de nu a ajunge vânduţi down the Mississippi /„la vale, pe Mississippi” – africanii cunoşteau deja, de câteva secole, spaima şi oroarea de a fi vânduţi, chiar la ei, acasă. Vânduţi chiar celorlalte triburi africane, ca pradă/ prizonieri de război, ca robi/sclavi domestici, în urma diverselor şi deselor confruntări dintre căpeteniile lor „neînfricate”. „Vitejia” acestora se cuantifica prin prăzi umane de război. Dar până şi multitudinea lor de neveste, cu copiii aferenţi – fraţi şi surori numai după tată – poate fi o versiune de sclavie. Atitudinea faţă de aceste persoane, de care dispuneau necondiţionat, puternicii zilei şi ai comunităţii tribale victorioase, era atitudinea faţă de „animalul uman” – aşa cum îl numeşte cartea lui Yaa Gyasi. Această optică exista deja de veacuri, încă din străvechea Africă, întunecatul continent, răvăşit, asemenea Europei, de obscure şi cumplite controverse politice, cu mult timp înainte ca teritoriile Americii să ajungă destinaţia fatidică a acestor fiinţe deznădăjduite. Rangul nobiliar tribal de odinioară, de la casa părintească, al acestor oameni, nu mai conta şi nici nu-i mai putea scuti de groaza de a deveni o marfă, ca orice animal fără apărare.

Acasă e un cuvânt-capcană: înseamnă, de fapt, un cuib interior, iluzoriu, al sinelui dezrădăcinat. Drumul către casă – HOMEGOING – reprezintă introspecţia. Amintirea, metafora, ficţiunea acelui loc drag sufletului uman: acasă, unde nu mai e loc pentru rău, unde suntem ocrotiţi. Unde rămânem copii, iar părinţii rămân veşnic tineri şi nemuritori. Unde e acasă? Aceasta e întrebarea din titlul romanului.

Cartea romancierei Yaa Gyasi şi-a meritat prestigioasele premii de care s-a bucurat deja, de la prima publicare, din 2016, şi până acum. Naraţiunea se ţese ca şi cum vocea naratorului atoateştiutor, (vocea Scheherazadei), ar vorbi pe limba noastră. În această carte, cititorul nu se simte străin nicio clipă. Pentru că elanul metaforei se armonizează cu firul epic – întortocheat şi uluitor, ispitind cititorul curios să pătrundă în insondabile labirinturi istorice. Acestea prind viaţă în imaginaţia noastră – astfel că le primim ca pe o confesiune gravă, curată, de la o distanţă sigură de orice cădere în exotism sau melodramă.

Scriitoarea Yaa Gyasi s-a documentat la locul faptelor, la Cape Coast Castle, terifianta fortăreaţă din Ghana, în subsolul căreia se aflau temniţele sclavilor – femei şi copii – în vreme ce clădirea de deasupra pământului oferea tot ceea ce, în secolul 18, în acele locuri, însemna îndestulare şi chiar lux.

În interviurile sale, Yaa Gyasi îşi declară admiraţia pentru formidabila scriitoare americană contemporană, Toni Morrison: prima scriitoare de culoare, laureată a Premiului Nobel pentru Literatură, din 1993. Cartea pentru care Toni Morrison a primit premiul Nobel era Beloved (Preaiubita), publicată în 1987 – cu doi ani înainte ca romanciera Yaa Gyasi să se nască, în Ghana. În foarte multe privinţe, Homegoing se poate citi ca o replică la Beloved: în primul rând, datorită prozei poetice. Datorită şi jocului narativ de flash-back şi flash-forward/ analepsă şi prolepsă. Datorită şi stratului intertextual, de străvechi mituri şi elemente de folclor african, din ambele cărţi.

Nu ştiu dacă Yaa Gyasi ar accepta eticheta de magic realism pentru (fragmente din) cartea ei de debut: însăşi Toni Morrison nu  s-a declarat prea încântată de această etichetă a criticilor literari. Cert este că Homegoing preia din Beloved tocmai vigoarea metaforică, inefabilul poetic şi spiritul (chiar fermecat) al unei poveşti bine spuse. Şi totuşi, în memoria noastră, cartea lui Yaa Gyasi persistă ca un roman istoric, în care calitatea literară rămâne de netăgăduit.

De la Toni Morrison, Yaa Gyasi mai moşteneşte şi conceptul de Africanism, adică (reacţia promptă a scriitoarei africano-americane la) seculara proiectare de către scriitorii albi, a tuturor neajunsurilor morale, asupra marelui ecran negru: prejudecata însăşi a inferiorităţii rasiale, devenită precept literar-estetic. Toni Morrison defineşte şi ilustrează Africanismul în cartea sa de eseuri: Playing in the Dark: Whiteness and the Literary Imagination (1990).

Coleg de generaţie cu Toni Morrison, scriitorul nigerian Chinua Achebe, de curând dispărut, poate participa şi el, la acest imaginar dialog diegetic, mai ales cu Things Fall Apart (Lumea se năruie) – cartea sa cea mai cunoscută şi mai apreciată, inspirată din viaţa africană, dar scrisă în engleză, asemenea cărţii lui Yaa Gyasi, Homegoing.

Homegoing ne propune/impune o lectură labirintică, cu harta în mână, cum s-ar spune. Numai că, în loc de hartă, cartea se deschide cu un arbore genealogic, pe opt generaţii, la care ne întoarcem pe măsură ce pătrundem în labirint. În loc de cuprins – într-un ritm temporal fictiv; în loc de hartă – într-o zonă necunoscută, de explorat, avem aici o reprezentare a generaţiilor unei familii – ceva ce nu poate să nu ne amintească de William Faulkner, cu cartea sa Absalom, Absalom! (1936) – un clasic al modernismului american, recunoscut de către Toni Morrison ca modelul ei de căpătâi în arta scrisului. În cartea lui Yaa Gyasi, chiar folosirea numelor personajelor literare ca titluri ale secţiunilor narative poate fi un ecou faulknerian – dacă ne gândim la Pe patul de moarte (As I Lay Dying, 1930), unul dintre romanele experimentale cele mai îndrăzneţe ale lui William Faulkner.

Drumul spre casă este, printre altele, o minunată carte despre arta povestirii – aşadar o metaficţiune. Apoi mai este şi o carte despre limbile şi dialectele lumii – o reprezentare din zorii veacului nostru, a bahtinianului Turn Babel şi a infinitei (imposibilei) traduceri, ca negoţ cu cuvintele. Comerţul cu sclavi de tot felul, cu prizonierii de război din orice epocă, a lăsat urme de neşters – nu numai în istoria omenirii, ci şi în limbile vorbite pretutindeni, pe mapamond. Suntem cu toţii influenţaţi de aceste poveşti halucinante, ce nu pot să se fi petrecut prea departe de noi, ca să ne putem proteja de ele prin indiferenţă. Într-adevăr: ce mică-i lumea.

Ce poate fi mai clasic decât istoria unei familii? Cartea însăşi îşi ia drept moto, un proverb african: „familia e ca pădurea; dacă eşti în afara ei, ţi se pare compactă; dacă eşti înlăuntrul ei, vezi că fiecare copac îşi are locul său”. Numai că membrii acestei familii au sorţi paralele, începând chiar de la fiicele lui Maame: Effia şi Esi, surori numai după mamă, menite unor destine complementare. Effia the Beauty se mărită cu Guvernatorul britanic James Collins, în vreme ce Esi ajunge sclavă, dincolo de Oceanul Atlantic.

Povestea celor două surori vitrege se derulează în faţa ochilor noştri precum filmul unei mari călătorii în timp şi prin lumea largă, amintindu-ne de teribilele poveşti din Macondo şi de Un veac de singurătate – cartea de neuitat a lui Gabriel Garcia Marquez. În interviurile sale, Yaa Gyasi vorbeşte cu admiraţie şi despre marele scriitor columbian, a cărui înrâurire se ghiceşte în proza ei, mai ales în harul nepreţuit al umorului. Căci proza lui Yaa Gyasi are şi această supremă calitate narativă: spontaneitatea spirituală, schimbarea bruscă a unghiului de vedere, un artificiu numai al marilor artişti ai cuvântului, graţie căruia imaginile cele mai tragice, mai traumatizante şi mai crude se pot percepe (şi pricepe) printr-o viziune proaspătă, ironică, a cuiva care se detaşează de ele, de însăşi amintirea lor dureroasă şi de precara condiţie umană.

Maame îi spune mezinei sale, Esi: „Slăbiciunea înseamnă să te porţi cu cineva ca şi când ţi-ar aparţine. Puterea înseamnă să ştii că fiecare îşi este propriul stăpân”. Fie ca stăpâni de sclavi, fie din orice altă poziţie socială sau familială, care le dă putere deplină asupra altor făpturi umane, toţi aceia care uită acest avertisment al lui Maame vor plăti cândva pentru nesăbuinţa lor.

Măcar în numele acestei speranţe, ce ajunge la noi, de printre rândurile unei cărţi fermecătoare, trebuie să-i fim recunoscători lui Yaa Gyasi, pentru acest prim volum al ei. Şi să i le aşteptăm – cu încredere – pe cele de maturitate, care îi vor confirma harul de mare povestitoare.

Articol semnat de Anca Peiu, profesor asociat la Universitatea din București.

Editura Litera la Bookfest 2018 Noutăți și reduceri

bookfest

Anul acesta, la Salonul Internațional de Carte Bookfest – ediția a XIII, Editura Litera vine în întâmpinarea preferințelor de lectură ale cititorilor cu titluri din toate domeniile și pentru toate vârstele. La standul Editurii Litera, Pavilionul B2, vor fi disponibile peste 1000 de titluri din care 400 noi. Iată câteva dintre ele:

ordinea de ziPREMIUL GONCOURT 2017

Ordinea de zi, de Éric Vuillard

Traducere din limba franceză de Mona Apa

Clasici Contemporani Litera

12 martie 1938, anexarea Austriei este în curs. În acea zi menită să rămână în istorie, jurnalele de știri înfățișează o armată motorizată în mișcare, o forță teribilă, inexorabilă. În spatele propagandei țesute cu talent de Goebbels se desfășoară însă un surogat de Blitzkrieg, căci panzerele se defectează unul după altul pe drum. Adevărata istorie a Anschlussului este departe de imaginea cunoscută îndeobște. Nu tăria de caracter sau hotărârea nestrămutată a unui popor aduc victoria, ci o combinație între intimidare și cacealma.

Prin această  relatare intensă și captivantă, Éric Vuillard avertizează cu privire la pericolul orbirii voite și amintește că, în ultimă instanță, cel mai rău deznodământ nu este inevitabil.

„În Ordinea de zi, laureatul Premiului Goncourt 2017 disecă modul în care o succesiune de mici lașități au deschis calea nazismului triumfător.”

Paris Match

Ordinea de zi, o capodoperă de mici dimensiuni în care Éric Vuillard disecă minuțios contextul care le-a permis naziștilor să anexeze Austria în 1938. (…) Vuillard este un maestru al demistificării care nu lasă nimic în umbră. Nu se arată deferent decât față de limba franceză, pe care o slujește cu o ironie caustică și o grație rară.”

Le Nouvel Obs

„O carte cu calități literare impresionante, de o densitate surprinzătoare.”

La Libre Belgique

Ordinea de zi este o carte de o forță uluitoare în simplitatea ei.”

Le Monde

 

drumul spre casa-frontNATIONAL BOOK CRITICS CIRCLE AWARD PENTRU DEBUT 2016

PEN/HEMINGWAY AWARD 2017

Drumul spre casă, de Yaa Gyasi

Traducere din limba engleză de Irina-Marina Borțoi

Clasici Contemporani Litera

Extraordinarul roman scris de Yaa Gyasi pune în lumină moştenirea plină de suferinţe a sclaviei atât pentru cei care au fost luaţi, cât şi pentru cei care au rămas, şi arată modul cum memoria captivităţii este gravată în sufletul naţiunii americane.

„Mulţumită talentului instinctiv de povestitor al doamnei Gyasi, cartea îi oferă cititorului o înţelegere viscerală atât a realităţilor sălbatice ale sclaviei, cât şi a prejudiciilor emoţionale ale acesteia, de-a lungul secolelor.” The New York Times

 

 

omul suspendat-frontPREMIUL NOBEL PENTRU LITERATURĂ

Omul suspendat, de Saul Bellow

Traducere din limba engleză de Nadina Vișan

Clasici Moderni Litera

Aşteptând să fie recrutat în armată în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, Joseph şi-a dat demisia şi s-a pregătit cu grijă pentru plecarea pe front. Când o serie de încurcături birocratice întârzie încorporarea sa, el se găseşte în situaţia de a nu avea nimic mai bun de făcut decât să-şi piardă vremea cu lucruri mărunte.

Omul suspendat reprezintă jurnalul său, o extraordinară relatare a rătăcirilor sale neliniştite pe străzile oraşului Chicago, a gândurilor sale despre trecut, a reacţiei sale psihologice faţă de inactivitatea sa, în vreme ce războiul se dezlănţuie în întreaga lume, şi a observaţiilor sale asupra libertăţii de a alege.

„Una dintre cele mai oneste mărturii despre psihologia unei întregi generaţii care a crescut în vremea Marii Crize şi a războiului.”

Edmund Wilson, The New Yorker

„În ceea ce priveşte stilul, fondul filosofic, natura ipotetică a eroului, Omul suspendat ocupă un loc unic în literatura noastră contemporană, semănând mai mult cu un roman de Albert Camus decât cu unul al vreunui romancier american de astăzi.”

Paul Levine

„Saul Bellow este cel mai important scriitor de limbă engleză din a doua jumătate a secolului XX. Opera lui este perenă şi, în acelaşi timp, nemilos de contemporană.”

Sunday Times

„Nici un scriitor contemporan nu percepe lumea mai clar decât Bellow.”

The Times

Din creaţia lui Saul Bellow, la Editura Litera vor mai apărea romanele Aventurile lui Augie March şi Darul lui Humboldt.

 

raul-front

Răul, de Jan Guillou

Traducere din limba suedeză de Liliana Donose Samuelsson

Clasici Contemporani Litera

Suedia, anii ’50. Erik este un adolescent de paisprezece ani, victimă a unui tată sadic şi violent care îl bate folosindu-se de orice pretext. Violenţa naşte violenţă şi, la gimnaziu, Erik este şeful unei bande de bătăuşi care îi terorizează pe elevi şi organizează o serie de activităţi ilicite; când situaţia se precipită, Erik este exmatriculat. Înainte ca tatăl să afle despre incident şi să dezlănţuie iadul, mama reuşeşte să-l trimită pe Erik la o şcoală privată, care se dovedeşte a fi un mediu mai brutal şi mai rasist decât vechiul său gimnaziu, o şcoală guvernată de un sistem de reguli şi pedepse la fel de crude precum cele ale tatălui său.

„Jan Guillou pune în scenă cu măiestrie o poveste autobiografică controversată.”

Die Zeit

„Cartea nu oferă o simplă predică, ci o analiză exactă, o aritmetică a violenţei şi a cruzimii.”

Süddeutsche Zeitung

Romanul Răul a beneficiat de o ecranizare de mare succes în regia lui Mikael Håfström, cu Andreas Wilson în rolul principal, pelicula fiind nominalizată la categoria Cel mai bun film străin în cadrul Premiilor Oscar.

 

zile fara sfarsit-frontPREMIUL COSTA 2016

NOMINALIZARE LA PREMIUL MAN BOOKER 2017

Zile fără sfârșit, de Sebastian Barry

Traducere din limba engleză de Oana Celia Gheorghiu

Clasici Contemporani Litera

În vârstă de doar șaptesprezece ani, supraviețuitor al foametei din Irlanda, Thomas McNulty se înrolează în armata Statelor Unite ale Americii în anii 1850. Împreună cu camaradul său de arme, John Cole, Thomas va lupta în războaiele împotriva indienilor sioux și yurok și, în cele din urmă, în Războiul Civil. Marcate de greutăți înfricoșătoare, aceste zile li se par bărbaților extraordinar de intense, în ciuda ororilor la care sunt martori și la care iau parte.

Plasându-și acțiunea din Wyoming până în Tennessee, cartea lui Sebastian Barry este o capodoperă de atmosferă și limbaj. Poveste emoționantă despre doi bărbați și despre familia improvizată pe care și-o creează împreună cu Winona, o tânără sioux, Zile fără sfârșit este un portret expresiv și memorabil al celor mai cumpliți ani din istoria americană.

„Romanul meu preferat din acest an rămâne magnificul Zile fără sfârșit.”

Kazuo Ishiguro, Premiul Nobel pentru Literatură 2017

„O arheologie tulburătoare a tinereții… Naratorul lui Barry vădește un amestec fascinant de înțelepciune și naivitate, și stilul lui seducător, cu accente vioaie și pline de umor, stârnește în același timp admirație și neliniște. Dar, în adolescența Americii, autorul descoperă de asemenea paradoxul uman esențial: frica și dragostea sunt la fel de greu de suprimat.”

The New York Times Book Review

„Povestea de frontieră închipuită de domnul Barry acumulează vertiginos mostre de inumanitate și iubire furată: este în același timp sângeroasă și romantică, criminală și muzicală… O saga captivantă care contrapune ororile istoriei și consolările căminului și ale familiei.”

The Wall Street Journal

 

ikigai-frontMICA ENCICLOPEDIE IKIGAI. METODA JAPONEZĂ DE DESCOPERIRE A SCOPULUI ÎN VIAȚĂ, de Ken Mogi

Traducător Ana Soviany

JAPONEZII VORBESC DESPRE IKIGAI CA DESPRE „UN MOTIV DE A TE TREZI DIMINEAȚA”.

Este un motiv pentru păstrarea entuziasmului de a trăi, fie că ești om de serviciu în faimosul tren de viteză Shinkansen, proaspătă mamă sau chef la un restaurant specializat în sushi, cu stele Michelin.

Dar cum îți găsești propriul ikigai? Cum contribuie ikigai la fericire? Neorologul și scriitorul japonez Ken Mogi, autor a nenumărate bestselleruri, ne oferă o analiză fascinantă a acestui mod de viață, încorporând cercetarea științifică și experiența directă, și o narațiune plină de culoare despre cultura și istoria japoneză.

Ken Mogi este neurolog, scriitor și om de televiziune din Tokyo. A publicat peste 30 de lucrări despre știința cognitivă și neuroștiință și mai mult de 100 de cărți acoperind subiecte de popularizare a științei, eseuri, critică și self-help. Volumele lui s-au vândut în peste 1 milion de exemplare.

 

un spion de miliarde-frontUN SPION DE MILIARDE, de David E. Hoffman  

Colecția Kronika

Traducere din limba engleză de Monica Pîrvulescu

La apogeul Războiului Rece, în cel mai periculos moment în care te-ai fi putut afla în Uniunea Sovietică, într-o seară, în timp ce șeful stației CIA la Moscova își umplea rezervorul cu benzină, un străin s-a apropiat de el și i-a lăsat un bilet în mașină. Temându-se de o capcană a KGB, americanul a ignorat această mișcare de deschidere. Dar bărbatul se hotărâse. Tentativele sale de a stabili contacte cu CIA aveau să fie refuzate de patru ori, înainte de a le face cadou un plic al cărui conținut avea să șocheze serviciile secrete americane. În anii care au urmat, bărbatul cu pricina, Adolf Tolkacev, va deveni unul dintre cei mai valoroși spioni ai SUA. Dar aceste activități ridicau problema unor amenințări personale de proporții la adresa lui Tolkacev și a supervizorilor săi americani. Aceștia aveau întâlniri clandestine în parcuri și la colțuri de stradă și foloseau camere spion, butaforie și coduri secrete, ascunzându-se de mereu prezentul KGB chiar sub nasul acestuia – până ce un act șocant de trădare le-a pus tuturor viața în pericol.

Folosind documente CIA anterior clasificate și interviuri cu participanți la evenimente, Un spion de miliarde este un exemplu magistral de reportaj și o cutremurătoare poveste adevărată despre ultimii ani ai Războiului Rece.

Un spion de miliarde este una dintre cele mai bune povești cu spioni din timpul Războiului Rece și cu atât mai cutremurătoare cu cât… este adevărată. Se plasează perfect la intersecția dintre un thriller palpitant și istoria solid documentată… Este o carte magistrală.“The Washington Post

 

De 1 iunie, Litera mică pregătește o serie de suprize și evenimente pentru cei mai mici dintre cititori.Printre noutăți se vor afla, în premieră la târg, și bestsellerurile clubului de carte dedicat copiilor și adolescenților – Clubul Printre Litere.

 

fete_2-frontPOVEȘTI DE SEARĂ PENTRU FETE REBELE 2

Continuarea senzaționalului bestseller New York Times care le inspiră pe fetele din întreaga lume să-și urmeze visurile, să țintească mai sus, să lupte cu hotărâre, Povești de seară pentru fete rebele 2 cuprinde o nouă serie de o sută de povestiri care aduc un omagiu unor femei extraordinare. De la Nefertiti la Beyoncé, de la Rosalind Franklin la J.K. Rowling, regine sau activiste, balerine sau avocate, femei pirat sau astronaut, specialiste în computere sau inventatoare – o alăturare încântătoare, promisiunea unei lumi cu posibilități infinite.

 

 

 

 

colectia micul zen

 

COLECȚIA MICUL ZEN: MOTORAȘ, UN IEPURAȘ FĂRĂ ASTÂMPĂR; NU MI-E SOMN!; MĂ RELAXEZ CU ANDA, MICUȚA PANDA!; RINA URSULINA E FURIOASĂ.

Micul Zen, o colecție de cărți despre starea de bine a celor mici. În această colecție veți găsi o serie de povești frumoase și liniștitoare, care vă vor oferi un moment de relaxare alături de copilul dumneavoastră și vă vor ajuta să îl învățați să își controleze emoțiile. Autoarea Louison Nielman este psiholog clinician, pasionată de diverse forme de meditație terapeutică, precum poveștile și sofrologia ludică.

ham hotelAVENTURI DE LA HAM HOTEL POOKIE, PUIUL MAMEI, de Shelley Swanson Sateren și Deboah Melmon – Colecția Prima mea lectură

Alfie și sora lui geamănă, Alfreeda, îl așteaptă plini de nerăbdare pe Pookie, un terier Yorkshire micuț și tare drăgălaș. Dar Pookie nu e deloc nerăbdător să rămână la Ham Hotel și plânge încontinuu. În vreme ce Alfreeda insistă să-l trateze ca pe un bebeluș, Alfie e convins că singurul lucru de care are nevoie terierul e să stea o vreme printre băieți.

piperasPIPPA PIPERAȘ ȘI ANIMALELE, de Charlotte Habersack – Colecția Prima mea lectură

În „săptămâna animalelor de casă“, elevii trebuie să aducă la școală un animal și să-l prezinte în fața clasei. Emil, Olivia, Lucy și prietenii lor sunt în mare încurcătură: cum să aducă un animal dacă nu au acasă niciunul? Dar, când e vorba să-și ajute prietenii, Pippa are o mie de idei pe minut! Urmărește noile aventuri ale năzdrăvanei fetițe în volumul al doilea al seriei!

 

nelly rapp si varcolaciiNELLY RAPP ȘI VÂRCOLACII, de Martin Widmark și Cristina Alvner  – Colecția Prima mea lectură

În curând va fi lună plină, iar Ralf și Vanja, ajutoarele de la crescătoria de câini a lui Ing-Britt, se comportă foarte ciudat! Pe zi ce trece devin mai păroși și poartă tot timpul ochelari de soare: să fie oare vârcolaci? Nelly Rapp, agentul antimonștri nr. 10, și London, basetul ei credincios, trebuie să acționeze rapid, curajos și iscusit, înainte ca Ralf și Vanja să se transforme…

 

 

fratele meu e supererouFRATELE MEU E SUPEREROU, de DAVID SOLOMONS

Luke stă cocoțat în casa din copac împreună cu fratele lui mai mare și la un moment dat coboară să meargă la baie. Când se întoarce, constată că fratele lui mai mare – care n-a citit în viața lui o carte cu benzi desenate –, capătă superputeri cu totul nemeritate pentru a salva nu unul, ci două universuri! Luke e SCANDALIZAT! Lui Zack nici măcar nu-i PLAC benzile desenate! Doar că există niște lumi de salvat, și CINEVA trebuie să se asigure că Zack va face față provocării. Mai ales că nici măcar nu vrea să poarte capă…!
 

supernormal

 

SUPERNORMAL, de Greg James și Chris Smith

MURPH COOPER ARE O PROBLEMĂ!

Noua școală la care l-a înscris mama lui e ultrasecretă, și… superciudată. Colegii lui pot ZBURA, pot CONTROLA NORII DE FUR TUNĂ, pot FACE SĂ APARĂ din senin căluți… Și toți vor să afle care este capacitatea extraordinară a lui Murph. Ei bine… îîî… de fapt, el NU ARE NICIUNA. La fel cum nu sunt nici răufăcători prin jur, cu mințile forfotind de planuri diabolice. Sau sunt? Ei bine, atunci… E momentul ca SUPERNORMALUL să devină supererou!

 

 

 

 

printesa sub acoperirePRINȚESĂ SUB ACOPERIRE, de CONNIE GLYNNN

Îndrăgostită de basme, Lottie Pumpkin, o fată orfană dintr-un orășel de provincie, și-a dorit intotdeauna să fie o prințesă bună și curajoasă, asemenea eroinelor din poveștile ei preferate. În capătul celălalt al Europei, Ellie Wolf, prințesa rebelă a Maradovei, își împarte timpul între plictiseala vieții de la palat și escapadele sub acoperire în lumea adolescenților obișnuiți. Atunci când destinul le aduce în aceeași cameră la Rosewood Hall, una dintre cele mai prestigioase școli din Anglia, avantajele unui schimb de roluri par aproape de la sine înțelese. Dar, pentru prințese, lumea este un loc plin de primejdii, iar la adăpostul zidurilor seculare ale școlii cineva le pândește fiecare pas… O poveste fermecătoare despre prietenie, devotament și curajul de a fi tu însuți într-o lume în care prințesele nu sunt ce par a fi, iar magia basmului se regăsește acolo unde te aștepți mai puțin.

 

 

 

Ca în fiecare an la Standul Editurii Litera cititorii vor beneficia de promoții speciale și reduceri de până la 50% la titluri din toate domeniile.

Noaptea Cărților Deschise: o comunitate extraordinară de cititori

31239322_10160443538455464_2495059125861462682_n

Între 23 și 25 aprilie, cu ocazia Zilei Mondiale a Cărții, a avut loc a șasea ediție a evenimentului Noaptea Cărților Deschise! Anul acesta, timp de trei zile, Editura Litera a creat pentru cititori Magic Library: o bibliotecă urbană în aer liber în centrul Bucureștiului, cu un design special, din cinci cuburi s­­upradimensionate, pline cu cărți cu supracopertă ilustrată.

Biblioteca a fost deschisă în toate cele trei zile pentru citit și împărtășit păreri despre autorii și cărțile preferate, pentru schimb de cărți, dar și pentru lecturi publice, ateliere de colorat și cluburi de lectură.

Universul magic al cărților a fost creat de comunitatea extraordinară de cititori mari și mici care au participat la această ediție, care doresc să citească mai mult, să se implice, și cel mai important – să reușim împreună să creștem comunitatea cititorilor din România!

Astfel, Noaptea Cărților Deschise devine o campanie foarte importantă, pe termen lung, pentru conștientizarea importanței lecturii în România. În condițiile în care potrivit unui studiu recent Eurostat, doar 2,8% dintre români citesc o carte pe lună; un român cheltuieşte maximum trei euro pe an pentru cărţi, mult sub media Uniunii Europene, iar datele Institutului Naţional de Cercetare în Cultură spun că un român din cinci nu a citit niciodată o carte.

Mai multe poze de la eveniment veți găsi aici, credit foto Cristina Venedict.
Această ediție nu ar fi fost posibilă fără sponsorii FAN Courier, Idea Bank, Carlsberg România.

Mulțumiri speciale: Awake Festival.

Eveniment organizat de Editura Litera. Cu sprijinul Primăriei Municipiului București prin Arcub.

Ilustrația evenimentului este realizată de Mura.

colaj blog ncd

Magic Library la Noaptea Cărților Deschise!

Vino pe 23 aprilie la Noaptea Cărților Deschise, cel mai cunoscut eveniment de încurajare a lecturii. De 6 ani consecutivi ne întâlnim de Ziua Internațională a Cărții ca să celebrăm lectura. Anul acesta evenimentul se va desfășura în Piața Sfântul Anton, Centrul istoric al Bucureștiului.

banner_NCD_blog

De-a lungul anilor, Noaptea Cărților Deschise a conturat o comunitate extraordinară de cititori, iar împreună ne propunem să așezăm carte lângă carte pentru a construi cea mai frumoasă și mai mare bibliotecă urbană în aer liber. Așadar, luni, 23 aprilie, de la ora 19.00, într-un decor special creat, invităm cititorii să intre în universul magic al cărților, să citească și să facă schimb de titluri, autori sau idei, alături de cei care an de an aleg să celebreze cartea la Noaptea Cărților Deschise.

Designul bibliotecii va fi unul deosebit, realizat împreună cu prietenii de la Festivalul Awake, cei care au imaginat Forest Library pe Domeniul Teleki din Gornești, Mureș, unde participanții festivalului au citit din cărțile Litera.

Pentru a continua buna tradiție de anul trecut, când am fost impresionați de numărul celor care au participat la schimbul de cărți, cine dorește să doneze din propria bibliotecă va primi din partea Editurii Litera o carte nouă. Vom regăsi pe rafturile Magic Library la Noaptea Cărților Deschise o selecție a celor mai bune colecții Litera de ficțiunenon-ficțiunecărți de coloratyoung adultși cărți pentru copiiBuzz Books, Blue MoonPrima mea lecturăCavalerii PardaillanCele mai frumoase romane de dragosteAgatha ChristieLiraCarte pentru toțiThrillerRomanul de dragosteBiblioteca pentru toți copiiiClasici ContemporaniClasici Moderni și altele.

Anul acesta, în premieră, Noaptea Cărților Deschise va continua și după 23 aprilie! Până miercuri, 25 aprilie, ora 24.00, va avea loc o serie de evenimente dedicate cititorilor: ateliere de lectură pentru copiidesene creative pentru adulți și lecturi publice. Mai multe detalii despre program și noutăți în timp real vor fi disponibile pe pagina de Facebook Editura Litera.

Dă vestea mai departe și vino să construim împreună cea mai mare bibliotecă urbană! :)