0 produse (0)

Comenzi SMS 1771
Telefon: 031.425.16.19
Program: L-V: 09:00 - 17:30

Cartile tale preferate in valoare de 1000 lei!

2011-10-17

ORGANIZATORUL CAMPANIEI – TOMBOLA

Organizatorul tombolei “Cartile tale preferate in valoare de 1000lei!” este SC LITERA INTERNATIONAL SRL, persoana juridica romana, cu sediul social in Bucureti, Str. Emanoil Porumbaru 31A, et 1, ap 3, sector 1, Bucuresti, 011422, inmatriculata la Registrul Comertului sub numarul J40/6379/1998, cod fiscal RO 10752035.
Organizatorul va derula campania pe baza prezentului regulament, intocmit in conformitate cu dispozitiile privind loteriile publicitare cuprinse in Legea nr. 650/07.12.2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 99/2000, care este obligatoriu pentru toti participantii.

2. DURATA CAMPANIEI - CONCURS

Campania va incepe la data de 4 iunie 2011 si se va incheia la data de 30 iunie 2011, ora 15:00.

  • PARTICIPANTII

Pot participa la aceasta campanie toate persoanele fizice de cetatenie romana, angajati Orange, avand varsta de cel putin 18 ani la data desfasurarii concursului; pentru persoanele sub aceasta varsta este necesar acordul in scris al parintilor.
Nu au dreptul de participare la tombola reglementata prin prezentul regulament angajatii Organizatorului, persoanele sau angajatii oricaror altor entitati implicate direct sau indirect in organizarea si/sau derularea Campaniei, precum si rudele de gradul I ale tuturor celor mentionati mai sus.
Prin participarea la concurs, participantii isi exprima acceptul pentru termenii si conditiile de participare din prezentul regulament.
Participantii accepta, in cazul in care castiga, sa le fie publicat numele pe www.litera.ro, pe blogul Litera si, daca este necesar, si in alte medii de informare. De asemenea, castigatorul premiului –carti de la editura Litera in valoare de 1000lei- accepta sa fie mediatizat (inclusiv prin materiale fotografice) in programele de marketing ale firmei SC LITERA INTERNATIONAL SRL, cu titlu gratuit.
Fiecare participant accepta ca datele sale sa fie procesate pe durata tombolei. Datele vor ramane confidentiale si nu vor fi transferate in afara SC LITERA INTERNATIONAL SRL. SC LITERA INTERNATIONAL SRL isi rezerva dreptul de a folosi ulterior datele astfel colectate in scopuri publicitare.

  • MECANISMUL CONCURSULUI

4.1 INSCRIEREA IN CONCURS

Pentru a avea posibilitatea de a castiga premiul pus in joc de Organizator in cadrul Campaniei, fiecare PARTICIPANT trebuie sa se gaseasca intre participantii la Campanie, prin inscriere la tombola.
Pentru a participa la Tombola, participantii trebuie sa cumpere minim o carte de pe site-ul editurii Litera, www.litera.ro, site personalizat pentru angajatii Orange.
Campania este valabila in perioada 4 iunie 2011 - 30 iunie 2011 si se refera la cumpararea oricaruia dintre titlurile Litera.
Fiecare achizitie reprezinta o sansa.
Desemnarea castigatorului se va face prin tragere la sorti, in data de 30 iunie 2011.
Castigatorul va fi anuntat prin e-mail si telefon.

4.2 TOMBOLA:

Orice persoana care doreste sa participe la concurs va trebui sa faca dovada calitatii sale de PARTICIPANT.
Castigatorul va fi validat si va intra in posesia premiului dupa ce se va face confirmarea achitarii comenzii (chitanta doveditoare). Daca nu se confirma plata, se va proceda la extragerea unui alt castigator, pentru care se vor face aceleasi verificari.
Participantii raspund de corectitudinea datelor introduse in formularul de comanda.
Datele furnizate vor permite informarea participantului asupra premiului castigat.
Comenzile care nu indeplinesc toate aceste conditii nu vor fi validate.

4.3. TRAGEREA LA SORTI

Acordarea premiilor va avea loc in data de 30 iunie 2011 si se va face prin tragere la sorti, pe site-ul editurii la rubrica concursuri.
Pentru premiul concursului va fi extras un castigator si un castigator de rezerva.

4.4. PREMIUL

Premiul care se acorda la extragerea finala:
• Cartile preferate Litera in valoare de 1000lei.


5. RIDICAREA PREMIULUI CASTIGAT IN CAMPANIE

Participantul declarat castigator al tombolei isi poate ridica premiul de la sediul de lucru al SC Litera International SRL din Calea Floreasca nr. 60, et. 5, 014462, Sector 1, Bucuresti, Romania, telefon             +4021 319 63 90      , intre orele 10.00 – 17.00. Castigatorul se va prezenta la sediul de lucru, in termen de 15 zile de la data comunicarii pentru a intra in posesia premiului.
Premiul poate fi livrat prin curier la adresa furnizata in momentul confirmarii listei cartilor preferate Litera.
Nerevendicarea premiului in termen de 15 zile are drept consecinta stingerea oricaror obligatii in sarcina SC Litera International SRL de a preda premiile catre castigator.
Nu se accepta contestatii.

6. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

In conformitate cu prevederile Legii 677/2001 privind protectia datelor personale, organizatorul isi asuma obligatia de a nu face disponibile catre terti (in afara companiilor partenere) in niciun fel datele personale ale participantilor fara acceptul acestora, dat in conditiile legii. Organizatorul nu isi asuma niciun fel de raspundere in cazul in care participantii isi trimit datele personale in mod eronat.
Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si Legii nr. 365/2002 privitoare la protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, SC Litera International SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta datele personale pe care participantii le furnizeaza despre ei sau un membru al familiei lor. Scopul colectarii datelor este informarea participantilor si asigurarea datelor pentru serviciile proprii de marketing si publicitate.
Pentru participarea la campaniile promotionale existente este necesar ca participantii sa furnizeze datele solicitate, acestea fiind necesare identificarii lor in caz de obtinere a unuia dintre premiile stabilite pentru categoriile castigatoare.
Refuzul lor de a le furniza nu se conformeaza cerintelor regulamentului concursuluisi determina astfel anularea dreptului de participare la campania promotionala in curs. 
Conform Legii nr. 677/2001, participantii beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Totodata, participantii au dreptul de a se opune prelucrarii datelor personale care ii privesc si sa solicite stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, acestia se pot adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la SC LITERA INTERNATIONAL SRL, Calea Floreasca nr. 60, et. 5, 014462, Sector 1, Bucuresti, Romania, Departamentul PR & Marketing.
Firma SC LITERA INTERNATIONAL SRL si companiile implicate in organizarea concursului nu isi asuma nicio responsabilitate pentru eventuale pierderi de date, nici chiar in urma procesului de transfer sau datorate altor defectiuni tehnice.
Daca unele din datele participantilor sunt incorecte, participantii au obligatia de a informa Organizatorul in timp util, cat mai curand posibil.

7. RASPUNDEREA ORGANIZATORILOR

Impozite si taxe: Organizatorul concursului nu isi asuma niciun fel de obligatie de natura fiscala sau de orice alta natura, nu este raspunzator de plata obligatiilor financiare legate de premiile oferite, exceptand impozitul pentru veniturile constand in premii obtinute de catre castigatori in conformitate cu art. 77 din Codul Fiscal (aprobat prin Legea nr. 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare) pe care organizatorul este obligat sa il calculeze si sa il plateasca la bugetul de stat in numele castigatorului, conform actului normativ mai sus indicat.

8. REGULAMENTUL OFICIAL

Acest regulament prezinta conditiile pe care doritorii trebuie sa le indeplineasca pentru a fi considerati admisi ca participanti la campanie. Inscrierea in aceasta campanie inseamna pentru participanti aderarea neconditionata si irevocabila la termenii acesteia.
Prezentul regulament este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant la sediul organizatorului si pe site-ul de internet www.litera.ro.
Pentru informatii suplimentare cu privire la acest regulament si la desfasurarea campaniei, participantii se vor adresa la telefon             021 319 63 90       sau la sediul de lucru al SC LITERA INTERNATIONAL SRL, Calea Floreasca nr. 60, et. 5, 014462, Sector 1, Bucuresti, Romania, Departamentul PR & Marketing.
Firma SC LITERA INTERNATIONAL SRL isi rezerva dreptul de a modifica acesti termeni oficiali daca este necesar.
Instiintarile privind orice modificare vor fi facute publice participantilor pe pagina de internet a organizatorului (www.litera.ro).

9. DIVERSE

9.1 Participarea la aceasta Tombola implica acceptarea prezentului Regulament.
9.2 Regulamentul de participare la Tombola este disponibil in copie, in mod gratuit, oricarui solicitant. Orice solicitare in acest scop poate fi facuta trimitand o cerere scrisa pe adresa SC LITERA INTERNATIONAL SRL, Calea Floreasca nr. 60, et. 5, 014462, Sector 1, Bucuresti, Romania, Departamentul PR & Marketing. De asemenea, regulamentul Concursului este publicat si pe site-ul www.litera.ro, sectiunea Concursuri.
9.3 Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, persoanele vizate isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului, in scopul atribuirii premiilor Tombolei.
9.4 La cererea expresa a concurentilor, Organizatorul va asigura acestora dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in M. OF. nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii vor trimite o cerere pe adresa Organizatorului.

SC LITERA INTERNATIONAL SRL