0 produse (0)

Comenzi SMS 1771
Telefon: 031.425.16.19
Program: L-V: 09:00 - 17:30

Te rasfatam cu un weekend de vis la Domeniul Greaca!

1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI
Organizatorul concursului "Te rasfatam cu un weekend de vis la Domeniul Greaca" este S.C. GRUP EDITORIAL LITERA S.R.L., cu sediul în Bucure?ti, Calea Floreasca nr. 60, et.5, sector 1, înregistrat? la Registrul Comer?ului sub nr. J40/6414 / 23.06.2010, cod fiscal RO 264 751 86, cont bancar nr. RO 09 RZBR 0000 0600 1234 9592 deschis la RAIFFEISEN BANK. Organizatorul va derula campania pe baza prezentului regulament, intocmit in conformitate cu dispozitiile privind loteriile publicitare cuprinse in Legea nr. 650/07.12.2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 99/2000, care este obligatoriu pentru toti participantii.

2. DURATA CONCURSULUI
Concursul va incepe la data de 10 mai 2013 si se va incheia la data de 24 mai 2013.

3. PARTICIPANTII
Pot participa la aceasta campanie toate persoanele fizice de cetatenie romana, avand varsta de cel putin 18 ani la data desfasurarii concursului (pentru persoanele sub aceasta varsta este necesar acordul in scris al parintilor.) si cu domiciliul stabil in Romania; Nu au dreptul de participare la concursul reglementat prin prezentul regulament angajatii Organizatorului, persoanele sau angajatii oricaror altor entitati implicate direct sau indirect in organizarea si/sau derularea Campaniei, precum si rudele de gradul I ale tuturor celor mentionati mai sus. Prin participarea la concurs, participantii isi exprima acceptul pentru termenii si conditiile de participare din prezentul regulament. Participantii accepta, in cazul in care castiga, sa le fie publicat numele pe www.litera.ro, pe blogul Litera, pe pagina de Facebook Litera si, daca este necesar, si in alte medii de informare. De asemenea, castigatorii premiului accepta sa fie mediatizati (inclusiv prin materiale fotografice) in programele de marketing ale Organizatorului, cu titlu gratuit. Fiecare participant accepta ca datele sale sa fie procesate pe durata concursului. Datele vor ramane confidentiale si nu vor fi transferate in afara SC GRUP EDITORIAL LITERA SRL. Organizatorul isi rezerva dreptul de a folosi ulterior datele astfel colectate in scopuri publicitare.

4. MECANISMUL CONCURSULUI
4.1 INSCRIEREA IN CONCURS
Pentru a avea posibilitatea de a castiga premiul pus in joc de Organizator in cadrul Concursului, fiecare PARTICIPANT trebuie sa aiba un cont valid de Facebook si sa indeplineasca conditiile de la punctul 3 al prezentului regulament.
Pentru inscriere, orice persoana trebuie sa dea like paginii Domeniul Greaca de pe Facebook si sa scrie intr-un comentariu la postarea cu concursul de pe pagina editurii Litera cu cine ar vrea sa petreaca un week end de rasfat la Domeniul Greaca ( sa dea tag persoanei respective).
Castigatorul va fi ales prin tragere la sorti, in data de 24 mai 2013 dintre toti cei care au respectat cei doi pasi pentru a se inscrie in concurs. Castigatorul va fi anuntat pe pagina de Facebook a editurii Litera.

4.2 CONCURSUL:
Orice persoana care doreste sa participe la concurs va trebui sa faca dovada calitatii sale de PARTICIPANT. Acordarea premiului se va realiza dupa data de 24 mai 2013, in acord cu partenerii care asigura premiul ( in limita programarilor disponibile la Domeniul Greaca).
4.4. PREMIUL
Premiul care se acorda la concurs: Doua zile de rasfat la Domeniul Greaca.
Prima zi poate fi vineri, sambata sau duminica ( se alege in functie de disponibilitatea castigatorului si a rezervarilor de la Domeniul Greaca). Premiul poate fi folosit pana la data de 1 august 2013 ( dar revendicarea lui trebuie sa se faca in maximum 10 zile lucratoare de la anuntarea castigatorului).
Pachetul include early check in, cocktail la piscina, cina prestabilita pentru 2 persoane, late check out cu mic dejun, acces la piscina si jacuzzi!

Nota: premiul se acorda cu programare prealabila, in limita locurilor disponibile! De asemenea, premiul nu include si transportul pana la Domeniul Greaca, acesta fiind asigurat de castigator.

6. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
In conformitate cu prevederile Legii 677/2001 privind protectia datelor personale, organizatorul isi asuma obligatia de a nu face disponibile catre terti (in afara companiilor partenere) in niciun fel datele personale ale participantilor fara acceptul acestora, dat in conditiile legii. Organizatorul nu isi asuma niciun fel de raspundere in cazul in care participantii isi trimit datele personale in mod eronat.Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si Legii nr. 365/2002 privitoare la protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, SC GRUP EDITORIAL LITERA SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta datele personale pe care participantii le furnizeaza despre ei sau un membru al familiei lor. Scopul colectarii datelor este informarea participantilor si asigurarea datelor pentru serviciile proprii de marketing si publicitate. Pentru participarea la campaniile promotionale existente este necesar ca participantii sa furnizeze datele solicitate, acestea fiind necesare identificarii lor in caz de obtinere a unuia dintre premiile stabilite pentru categoriile castigatoare. Refuzul lor de a le furniza nu se conformeaza cerintelor regulamentului concursuluisi determina astfel anularea dreptului de participare la campania promotionala in curs.Conform Legii nr. 677/2001, participantii beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Totodata, participantii au dreptul de a se opune prelucrarii datelor personale care ii privesc si sa solicite stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, acestia se pot adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la Editrua Litera, Calea Floreasca nr. 60, et. 5, 014462, Sector 1, Bucuresti, Romania, Departamentul PR & Marketing. Firma SC GRUP EDITORIAL LITERA SRL si companiile implicate in organizarea concursului nu isi asuma nicio responsabilitate pentru eventuale pierderi de date, nici chiar in urma procesului de transfer sau datorate altor defectiuni tehnice, caderea server-ului sau functionarea defectuoasa a Facebook.com.Daca unele din datele participantilor sunt incorecte, participantii au obligatia de a informa Organizatorul in timp util, cat mai curand posibil.

7. RASPUNDEREA ORGANIZATORILOR
Impozite si taxe: Organizatorul concursului nu isi asuma niciun fel de obligatie de natura fiscala sau de orice alta natura, nu este raspunzator de plata obligatiilor financiare legate de premiile oferite, exceptand impozitul pentru veniturile constand in premii obtinute de catre castigatori in conformitate cu art. 77 din Codul Fiscal (aprobat prin Legea nr. 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare) pe care organizatorul este obligat sa il calculeze si sa il plateasca la bugetul de stat in numele castigatorului, conform actului normativ mai sus indicat.

8. REGULAMENTUL OFICIAL
Acest regulament prezinta conditiile pe care doritorii trebuie sa le indeplineasca pentru a fi considerati admisi ca participanti la campanie. Inscrierea in aceasta campanie inseamna pentru participanti aderarea neconditionata si irevocabila la termenii acesteia.Prezentul regulament este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant la sediul organizatorului si pe site-ul de internet www.litera.ro.Pentru informatii suplimentare cu privire la acest regulament si la desfasurarea campaniei, participantii se vor adresa la telefon 021 319 63 90 sau la sediul de lucru al SC GRUP EDITORIL LITERA SRL, Calea Floreasca nr. 60, et. 5, 014462, Sector 1, Bucuresti, Romania, Departamentul PR & Marketing .Firma SC GRUP EDITORIAL SRL isi rezerva dreptul de a modifica acesti termeni oficiali daca este necesar. Instiintarile privind orice modificare vor fi facute publice participantilor pe pagina de internet a organizatorului (www.litera.ro).

9. DIVERSE
9.1. Participarea la acest Concurs implica acceptarea prezentului Regulament.
9.2. Regulamentul de participare la Concurs este disponibil in copie, in mod gratuit, oricarui solicitant. Orice solicitare in acest scop poate fi facuta trimitand o cerere scrisa pe adresa SC EDITURA LITERA SRL, Calea Floreasca nr. 60, et. 5, 014462, Sector 1, Bucuresti, Romania, Departamentul PR & Marketing. De asemenea, regulamentul Concursului este publicat si pe site-ul www.litera.ro, sectiunea Concursuri.
9.3. Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, persoanele vizate isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului, in scopul atribuirii premiilor concursului.
9.4. La cererea expresa a concurentilor, Organizatorul va asigura acestora dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in M. OF. nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii vor trimite o cerere pe adresa Organizatorului.

SC GRUP EDITORIAL LITERA SRL