0 produse (0)

Comenzi SMS 1771
Telefon: 031.425.16.19
Program: L-V: 09:00 - 17:30

Litera iti pregateste o vara de vis!

Litera iti pregateste o vara de vis!
2011-10-17

Litera iti pregateste o vara de vis!
Regulamentul concursului
18.07 – 14.08.2011

1. Organizatorul concursului

1.a. Organizatorul concursului este SC Litera International SRL cu sediul in Bucuresti, cu sediul în Bucuresti, str. Emanoil Porumbaru nr. 31A, sector 1, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6379/1998, cod fiscal RO 10752035, cont bancar nr. RO 18 BREL 0002 0000 1551 0100 deschis la Libra Bank, Sucursala Baneasa, Bucuresti, reprezentata de Marin Vidrascu, in calitate de Director Executiv. Participantii la concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al tombolei, potrivit celor mentionate mai jos.

1.b. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari/schimbari pe site-ul www.litera.ro

2. Dreptul de participare

Concursul este organizata si se desfasoara online pe retelele sociale – Facebook, Twitter, blog, site. La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu rezidenta in Romania. La concurs nu pot participa angajatii SC Litera International SRL, SC UNIVERSAL ONLINE PROMOTIONS SRL si rudele de gradul I si II ai acestora. De asemenea, la concurs nu pot participa nici angajatii companiilor implicate in desfasurarea tombolei (firme partenere, parteneri strategici, editori, redactori, colaboratori, traducatori, etc), precum si rudele lor de gradul I si II.

3. Perioada de desfasurare

Tombola se va desfasura intre 18.07.2011 –  14.08.2011, in mediul online: Facebook, Twitter, blog, site ale editurii Litera. Inscrierile la concurs se vor face saptamanal pe Facebook, conform regulilor mentionate acolo.

4. Mecanismul concursului

La concurs poate participa orice persoana, atat timp cat indeplineste conditiile de la punctul 2 al acestui document si conditiile de pe Facebook mentionate saptamanal. Pentru a fi inscris in tombola, fiecare participant trebuie sa respecte datele mentionate de catre editura pe canalele sale de comunicare.

5. Desemnarea castigatorilor

a. Castigatorii vor fi alesi saptamanal – cate un castigator pe saptamana, timp de patru saptamani. 
b. Comunicarea cu castigatorii se va face pe e-mail si telefonic.

6. Premii

Patru week-end-uri  (cazare si mic dejun, 2 nopti, 2 persoane)  in incinta hotelurilor Continental Forum - Sibiu, Continental - Suceava, Continental Forum - Oradea si Grand Hotel Continental - Bucuresti. Castigatorii premiilor pot folosi week-end-urile respective timp de maximum 3 luni dupa ce sunt instiitati referitor la premiul obtinut.

* Transportul este suportat de castigator.

7. Validarea castigatorilor si revendicarea premiilor

Inscrierea este valida daca participantul respecta cerintele mentionate de editura.

Premiile de la tombola vor fi revendicate in termen de 15 zile de la data anuntarii castigatorilor si vor fi folosite in maximum 3 luni. De asemenea, castigatorii vor fi contactati – pe e-mail sau telefon – pentru a stabili de comun acord detalii referitoare la premiul castigat. Castigatorii premiilor vor trebui sa confirme acceptarea premiilor in maxim 15 zile din momentul in care au fost anuntati ca sunt castigatori. Castigatorii vor intra in posesia premiilor in baza actului de identitate si in urma semnarii unui proces verbal predare-primire.

Castigatorii care nu vor putea fi contactati telefonic in maximum 5 zile dupa castigarea premiului, vor pierde premiile. Validarea castigatorilor si modul in care aceasta tombola se organizeaza reprezinta dreptul exclusiv al organizatorului. Orice eroare in declararea datelor personale nu atrage raspunderea organizatorului. Ca atare, acesta nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii unor date eronate care au dus la imposibilitatea transferului in conditii normale a premiului.

8. Taxe si impozite

Concursul se desfasoara in acord cu prevederile legilor in vigoare..
Premiile nu se acorda in bani, iar eventuale impozite vor fi retinute de organizator din premiul castigatorului, conform Legii 571/2003 a Codului Fiscal.
Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile castigate, sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

9. Informarea participantilor

Prezentul regulament sta la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate, fiind publicat pe adresa web www.litera.ro. De asemenea, pentru mai multe informatii se poate contacta oricand organizatorul la adresa SC Litera International SRL, Calea Floreasca, nr 60, etaj 5, sector 1, Bucuresti, telefon 021.319.63.93, e-mail: g.sandu@litera.ro.

10. Prelucrarea datelor personale

Organizatorul concursului se obliga sa respecte drepturile tuturor participantilor, in conformitate cu prevederile legale privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

11. Dispozitii finale

Participantii la acest concurs sunt de acord cu prevederile prezentului regulament. Orice nerespectare a regulamentului de concurs duce la anularea automata a castigurilor.
Prin acceptarea premiului castigat, participantii sunt de acord ca numele, adresa si fotografia lor sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre organizator, in diverse materiale tiparite, audio sau video. Imaginile premiilor sunt cu titlu de prezentare. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament cu conditia de a publica respectivele modificari pe site-ul www.litera.ro. Modificarea isi produce efectele de la data publicarii informatiilor care o anunta si afisarii lor pe pagina de internet mentionata anterior.
Eventualele reclamatii legate de derularea tombolei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: Editura Litera, Calea Floreasca, nr 60, etaj 5, Sector 1, Bucuresti, Departament Marketing, pana la data la care acest regulament produce efecte. Dupa aceasta data, organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie.

12. Incetarea tombolei

Concursul poate inceta inainte de data mentionata la punctul 3 numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta tombola.

13. Responsabilitate

Prin participarea la tombola, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de organizator prin prezentul regulament oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si eventualilor castigatori.

14. Litigii

Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la prezenta tombola se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

Eventualele sesizari legate de desfasurarea concursului vor fi facute pe adresa organizatorului: . Editura Litera, Calea Floreasca, nr 60, etaj 5, Sector 1, Bucuresti, Departament Marketing, pana la data la care acest regulament produce efecte.

Organizator
SC LITERA INTERNATIONAL SRL