0 produse (0)

Comenzi SMS 1771
Telefon: 031.425.16.19
Program: L-V: 09:00 - 17:30

Regulament "Noaptea cartilor deschise"

 

 1. 1.      ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
  Organizatorul Campaniei Promotionale "Noaptea cartilor deschise" este:
  S.C Grup Editorial Litera S.R.L Calea Floreasca nr. 60, et.5, sector 1, Bucuresti J40/6414 / 23.06.2010, cod fiscal RO26475186


Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament ("Regulamentul"), obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei si va aduce la cunostinta publicului modificarile operate.


Campania se desfasoara in: 
- Libraria LITERA, bulevardul Magheru nr 8-10, sector 1, Bucuresti 

 

 1. 2.      PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
  Campania se desfasoara incepand cu data de 25 aprilie 2013 ora 10:00 si se va incheia in data de 25 mai 2013, ora 22:00.

 

 Premiile se vor acorda in limita stocului disponibil din perioada campaniei mentionate la punctul 2. Premiile se vor revendica la momentul predarii voucher-ului campaniei catre unul dintre angajatii librariei Litera, doar daca persoana care prezinta voucher-ul achizitioneaza cel putin o carte din libraria Litera ( bd Magheru, nr 8-10, Bucuresti).


Predarea cuponului in afara perioadei mentionate in regulament nu va fi luat in considerare de catre Organizator.

 

 1. 3.      DREPTUL DE PARTICIPARE


Campania este adresata tuturor persoanelor fizice cu resedinta in Romania care au implinit 18 ani pana la data de 25 aprilie 2013. Exceptie fac angajatii Organizatorului, precum si rudele de gradul I (copii si parinti) si sotul/sotia.

 

 1. 4.      PREMIILE ACORDATE


In cadrul acestei campanii, Organizatorul ofera o carte gratuit fiecarei persoane care achizitioneaza din Libraria Litera ( bd Magheru, nr 8-10, Bucuresti) si prezinta voucher-ul campaniei:

Premiile se ofera in limita stocului disponibil ( numarul total al premiilor este de 365). Acestea sunt carti editate de Grup Editorial Litera:


30 ex Michael Jackson. Magie si nebunie ( pret per exemplar 14.90 lei)
100 ex Marilyn Monroe. Secrete, glorie si tragedie  ( pret per exemplar 9.90 lei)
47 ex Aurul spartanilor ( pret per exemplar 19.90 lei)

38 ex Tom & Jerry – Nopti fierbinti in Sahara ( pret per exemplar 10.90 lei)

38 ex Tom & Jerry – Atentie, piratii! ( pret per exemplar 10.90 lei)

112 ex Curs multilingvistic recomandat de BBC Muzzy – volume diferite, de la vol 1 pana la vol 24.  ( pret per exemplar 19.90 lei)

 

 

Valoare totala (lei) a premiilor:

Valoarea totala a premiilor este de  5 428.7 lei inclusiv TVA. În cadrul acestei Campanii nu este posibil? înlocuirea nici unuia dintre premiile oferite cu contravaloarea acestora în bani sau cu alte beneficii.

5. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI
In ziua de 23.04.2013, promoterii Litera vor imparti vouchere trecatorilor din centrul vechi al capitalei – strada Lipscani.


Pentru a intra in posesia unei carti gratuite, participantul trebuie sa se prezinte in libraria Litera( bulevardul Magheru 8-10, Bucuresti, program zilnic , de luni pana duminica, interval orar 10:00-22:00 ), sa achizitioneze cel putin o carte din oferta editurii Litera , sa prezinte voucher-ul primit in cadrul sampling-ului si va primi din partea librarilor o carte in limita stocului disponibil dintre titlurile mentionate la punctul 4 al prezentului Regulament. Cuponul ramane in librarie, iar participantul va completa in dublu exemplar un proces verbal cu nume, prenume, varsta, adresa de email, numar de telefon si titlul cartii. 
Cuponul este valabil o singura data.

 

 1. 6.      RESPONSABILITATE
  Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor.

 

 1. 7.      TENTATIVE DE FRAUDA, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE

 


Organizatorul nu va fi responsabil de actiuni de fraudare a aceste campanii de catre terti. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii promotionale.

 

 1. 8.      FORTA MAJORA


Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Contractului si care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului, etc. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Campanie, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

 

 1. 9.      LITIGII


In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

 

 1. 10.  REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI


Regulamentul oficial al campaniei promotionale va fi publicat pe site-ul www.litera.ro, va fi pus la dispozi?ie in libraria Litera ( bulevardul Magheru nr 8-10) ?i va fi disponibil in mod gratuit oric?rui solicitant, printr-o cerere scris? la sediul Organizatorului din municipiul Bucuresti, str. Floreasca 60, Sector 1, Bucuresti.